_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/19/2018

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: "ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ"


ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Hallo, Hallo Freund" 
Πρὸ ἡμερῶν ἡ διαπρεπὴς σκιτσογράφος καὶ ἀγιογράφος Μοναχὴ Ἡσυχία ἡ Καραϊσκάκαινα μοὔστειλε ἕνα σκίτσο τὸ ὁποῖο μέ "τσίγκλισε" πάλι. Παριστᾶ ἕνα ὄρθιο λιοντάρι ποὺ φορεῖ γυαλάκια, κρατεῖ μιὰ μαγκούρα στὸ ἀριστερὸ χέρι, σύμβολο τῆς ἡγουμενίας, καὶ ἔχει ἕνα μικρὸ κρεμάμενο τσαντὶ ἀπὸ τὸν βραχίονα, ἐνῶ γύρω του ὑπάρχουν ἐννέα μεγάλα ρολόγια ποὺ δείχνουν διάφορη ὥρα τὸ καθένα. Τοῦτο θυμίζει πως κάποια συγχρονα ρολόγια ποὺ δείχνουν συγχρόνως ἐνίοτε, τὴν τοπικὴ ὥρα στὶς ΗΠΑ, τὸ Λονδῖνο, τὸ Παρίσι κλπ. Μὲ τὸ δεξὶ δὲ ὑψούμενο χέρι τὸ λιοντάρι εὐλογεῖ. Βέβαια δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβει ποῦ ἵσταται. Πάντως προχωρεῖ ἀκάθεκτο μὲ γοργὸ ρυθμό, χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του τίποτε. Ἡ σύνθεση εἶναι λιτὴ καὶ πολυσήμαντη. Καὶ ὁ τίτλος της περίεργος: "Ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου". Ὁ δὲ ἡγούμενος ὑπομνηματίζει ἐπιγραμματικῶς: "Ὡς ὁ Νῶε, ἀρμάτωνε πλοῖο στὰ βουνά". Ἢ ἐξυπονοεῖ διαθεσιμότητα καὶ ἐλευθερίαν ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ ἐπιγείου Ἅδου! 
Ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου λοιπόν, ὅπως βρίσκονται καὶ ὄχι ὀλίγοι συχνὰ νεολαῖοι τῆς σήμερον, ποὺ δὲν ἔχουν χαμπάρι τί τοὺς γίνεται κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον. Ἄχρονος γὰρ καὶ ἄ-τοπος μόνον ὁ Θεός. Τί ἀπεργάζονται λοιπὸν οὗτοι; Μπλα-μπλα-λογία περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων, "ὕπνον ἐλαφρὸν καὶ πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον" (εὐχὴ Ἀποδείπνου) καὶ ὀμφαλοσκοπίαν εἰς τά "καφὲ τῆς χαρᾶς" –συγγνώμη Κολοκοτρώνη– ἐν γλισχρότητι ἐδεσμάτων λόγῳ τῆς ἐπαράτου κρίσεως, ἔχοντες "ὄνειρα ἀπατηλά" ἀδείας ἐξ ἀνυπάρκτου ἐργασίας καὶ παχέων μισθῶν, διὸ καὶ ψελλίζουν συχνὰ τὸ τοῦ μεγάλου τραγουδοποιοῦ Κώστα Χατζῆ "ρέ δὲν βαριέσαι ἀδερφέ"! διακόπτοντας τὸν καφέ. Ἴσως ὅμως καὶ νἆναι καὶ εὐτυχέστεροι ἀπὸ τοὺς ζῶντας ἐντὸς τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου! 
Σήμερον γιορτάζουμε καὶ ἐδῶ τὸ Καρναβάλι. Καὶ εὐχαριστοῦμε τοὺς ὀργανωτὰς τῆς ἐκδηλώσεως, τὴν Φιλόπτωχο, τὸν Μορφωτικὸ Σύνδεσμο Μόδα, τὴν exquisit χορεύτρια τῆς κοιλίας Giorgina von Mannstein (κατὰ τὸ Cellina), ἐκ Τσεχίας, ἡ ὁποία κατεγοήτευσε τοὺς πάντας, καὶ ὅλες τὶς κοῦκλες, τὰ μωρά, τὶς χανούμισσες, τὶς χορεύτριες Charleston, τοὺς μάγους, τὶς μασκοφόρες, τὶς πίτσες, τὶς μπύρες Heineken, τοὺς μπελαλῆδες, τὴν συμπαθῆ ὀρχήστρα τοῦ Κώτσου, ποὺ ὀμόρφαιναν τήν "χρωματικὴ αὐτὴ πανδαισία" ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ. 
Τί εἶναι ὅμως ὁ Καρνάβαλος γιὰ τὸν ὁποῖον ἔγραψε πρωτόγνωρα ὀ ἀμίμητος Γέροντας Μελίτων; Μία προσπάθεια φυγῆς ἀπὸ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο, γιὰ νὰ ζήσει κανεὶς ξέγνοιαστα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν σημερινὸ κόσμο, ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ παθολογικὸς αὐταρχισμός, ἡ κακία, ἡ ζηλοφθονία, ἡ βία, ἡ ἀπανθρωπιὰ καὶ πολυπροσωπία, ἔστω καὶ μερικὲς ὧρες, εἰσερχόμενος σ' ἔναν ἄλλο ποὺ θὰ θέλαμε – ὅμως δὲν μποροῦμε. Νὰ ζήσουμε ἐντὸς τοῦ ἐπιγείου αὐτοῦ "χωροχρόνου" μέσα σ' ἕνα κόσμο ἀληθινὸ τῆς ἀγάπης, εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης, τὶς ὁποῖες διακηρύσσουν ὄχι μόνον ὁ Χριστιανισμός, ἀλλὰ ὅλες οἱ ἀβρααμικὲς θρησκεῖες καὶ τὰ θρησκεύματα τῆς ἱστορίας, ἔστω ἐνίοτε καὶ μόνον θεωρητικά!
Καλὴ διασκέδαση. 
Καλὴ Σαρακοστή.

Ο Α' ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΠ ΚΑΠΙ (ΦΩΤΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφερείας Κοντοσκαλίου, Υψωμαθείων και Βλάγκας, χοροστάτησε την Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018) από του Παραθρονίου, κατά την Ακολουθία του Α' Κατανυκτικού Εσπερινού, στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τοπ Καπί, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.  
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλίαν Καραμπελιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πανᾶ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Πρόδρομον Χατζηϊωαννίδην, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Lazaridis Scenic Studio», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Καλλιόπης Τεμεκενίδου, Ψυχολόγου, ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Αἰκατερίνης Καλλιπέτη, Σκηνογράφου, ἐξ Ἀμαρουσίου. 
- Τήν Εὐγεν. Δίδα Μελίσσαν – Εὐδοξίαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν πατρικήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως παρ’ όλα όσα υπέστη, άντεξε, υπάρχει


Οικουμενικός Πατριάρχης: Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως παρ’ όλα όσα υπέστη, άντεξε, επιβίωσε, υπάρχει 
Απευθυνόμενος στους πιστούς μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου 
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παραμένει πάντοτε εδραίο και αμετακίνητο στην ιστορική Έδρα του, απ’ όπου θα συνεχίσει να διακονεί την ενότητα της Ορθοδοξίας, τη Χριστιανοσύνη και την Ανθρωπότητα, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη θεία λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου. 
Απευθυνόμενος στους Επιτρόπους του Ι.Ναού ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους συνεχάρη για τη διακονία τους, η οποία, όπως τους επεσήμανε, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
«Θέλω να πιστεύετε και να συνειδητοποιείτε, αγαπητοί Επίτροποι του Αγίου Χαραλάμπους, ότι για εσάς είναι μια ξεχωριστή ευλογία να φροντίζετε το σπίτι του», είπε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπενθυμίζοντας το χρέος όλων για τη διαφύλαξη της παραδόσεως και της κοινής Κληρονομιάς. 
«Οι Άγιοι είναι οι πρεσβευτές και οι μεσίτες μας προς τον Θεόν, και τα Αγιάσματα και τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια που έχουν κάνει οι Πατέρες μας, προς τιμήν των, είναι χρέος ημών των σημερινών Χριστιανών, να τα φροντίζουμε, να τα περιποιούμεθα, να τα ανακαινίζουμε, και να τα παραδίδουμε στις γενιές που θα μας ακολουθήσουν, έτσι ώστε η παράδοσις του Γένους μας να συνεχίζεται, από γενεά σε γενεά, από αιώνα σε αιώνα, από χρόνο σε χρόνο. Έτσι ζήσαμε όλα τα χρόνια, όλους τους αιώνες, ιδιαιτέρως σε αυτή την βασιλεύουσα Πόλη, με την μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία παρ’ όλα όσα υπέστη, άντεξε, επιβίωσε, υπάρχει, σας υποδέχεται και υπόσχεται ότι θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση μέχρι της συντελείας των αιώνων. Μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι πολιτικές συγκυρίες, να έχουν γίνει ιστορικές ανακατατάξεις σε αυτή την περιοχή, όμως η Έδρα του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου παραμένει πάντοτε εδώ, εδραία και αμετακίνητος, και από εδώ διακονεί όλη την Ορθοδοξία και την ενότητά της, όλη την Χριστιανοσύνη και όλη την Ανθρωπότητα και τον πολιτισμό της. Γι’ αυτό και παρά την ταπεινότητά μας, νιώθουμε υπερήφανοι, διότι διακονούμε αυτή την Μεγάλη Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τον Οικουμενικό Θρόνο, και είμαστε οι στρατιώτες του, εμείς εδώ σε αυτή την Πόλη, οι ολίγοι, και όλοι εσείς οι Ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι βλέπετε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σημείο αναφοράς και πάντοτε το έχετε στη σκέψη σας και στην καρδιά σας και, ευκαιρίας δοθείσης, το υποστηρίζετε και προτάσσετε τα στήθη σας υπέρ της διασώσεώς του όταν κινδυνεύει». 


Αναφερόμενος στην έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε ότι είναι μια περίοδος πνευματικού ανεφοδιασμού, κατά την οποία πρέπει ο κάθε ένας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για την ψυχή του και για τον συνάνθρωπό του.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη ιδιαιτέρως τον Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίο, Επόπτη της Περιφερείας Βοσπόρου, για τη διακονία και το παραγωγικό διοικητικό και πνευματικό έργο που επιτελεί. 
Εκκλησιάστηκαν ο Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος, αποστολή αθλητών και αθλητριών της Εθνικής Ομάδας Στίβου της Ελλάδος, εκπρόσωποι της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ Πειραιώς, και πλήθος πιστών. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, χοροστάτησε, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στον πρώτο Κατανυκτικό εσπερινό, της «συγχωρήσεως», κατά τον οποίο εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Θρόνου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΠ ΚΑΠΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΦΩΤΟ)


Την Κυριακή της Τυρινής 18 Φεβρουαρίου 2018, στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τοπ Καπί, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Πάνδημο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Κτιτόρων, Ανακαινιστών, Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Δωρητών «των θεαρέστως διακονησάντων ιερέων και των απανταχού της Δεσποτείας Κυρίου αναπαυομένων ενοριτών, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Επόπτου της Περιφερείας Κοντοσκαλίου, Βλάγκας και Υψωμαθείων. 
Κατά την Θ. Λειτουργία αναγνώστηκε και ο Κατηχητήριος Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, επί τη εισόδω στην Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα.
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


2/18/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντινουπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης».
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν συντελουμένην κατ’ αὐτάς πολύπτυχον λειτουργικήν, ἐκπαιδευτικήν καί πολιτιστικήν ἀνακαίνισιν τῆς «παιπαλοέσσης», ἐπισημάνας ὅτι «κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέπεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν».
Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ἀφοῦ ὑπέμνησε τάς προσφάτους δημοσιεύσεις σχετικῶν περί τήν γενέτειράν Του πονημάτων, ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν Ἰμβρίων νά ἐνστερνισθοῦν καί νά φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τῆς νήσου καί ἀποτελοῦν σήμερον συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεντρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς, συγχαρείς τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ἐγένετο προβολή τῆς ταινίας «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων ἐκ διαφόρων Πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν σχετικῶν πρός τήν Ἴμβρον ὑπό μελῶν τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, τῆς ἐκδηλώσεως ὁλοκληρωθείσης διά καταλλήλου μουσικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τῶν «Κανταδόρων τῆς Ἴμβρου».Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης, Ἀθλητισμοῦ, Παιδείας καί Προσχολικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δήμου Βεροίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Διαμάντη, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ἐπιδαψιλεύσας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῶν ἀρετῶν,
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀποστολή ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἀνδρῶν – Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούμπα, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Στίβου, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA Πειραιῶς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μαραβέλιαν, Πρόεδρον, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῶν πρό διετίας ἱστορικῶν ἑορτασμῶν τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Κρήνῃ (Çeşme), ἐπαναληφθέντων ἐφέτος ὑπό τοῦ Σεβ. ἁγίου Σμύρνης, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῶν ἀρχομένων πνευματικῶν ἀγώνων, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς τούς χώρους τοῦ ἱ. τούτου σεβάσματος τοῦ Γένους, ἀποτελέσαντος κατά τό ἀπώτερον παρελθόν Μετοχιακόν ἐξάρτημα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί
γ) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.


Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Δρος Akkan Suver, Προέδρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara Grubu», πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβάνωφ, Προέδρου τῆς FYROM, συνοδευομένου ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐκ Χίου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Ταπρατζῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «AVIS HELLAS», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιναρίδου, Διευθυντρίας τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «V&O Hellas», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπέτυ Κουλούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Βουλευτήν Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλενας Μπάνια, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀπόστολον Ὑφαντίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel».
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Κοσμόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, καί Φίλιππον Τσάμην, Κτηματομεσίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Λινόν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παύλου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βλάχου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐαγγέλου, μαθητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μεφαλοπούλου, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Agop Gotoryan, Καθηγητοῦ καί διακεκριμένου ἐν Ἰατροῖς, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 17ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018), το απόγευμα, στην Ακολουθία του Α' Κατανυκτικού Εσπερινού, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Στο τέλος του Εσπερινού ο Πατριάρχης αντήλλαξε τον ασπασμό της συγχωρήσεως με τους Αρχιερείς του Θρόνου και έδωσε την Πατριαρχική Του ευχή στους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και τους πιστούς που είχαν κατακλύσει τον Ναό.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Πατριαρχική Χοροστασία σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018) στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου (Μπεμπέκ) στον Βόσπορο. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προσεφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και αντιφώνησε ο Πατριάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε σε προσεχείς δράσεις του - λειτουργικά γεγονότα, με κορυφαίο την Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά του Πόντου, τον Δεκαπενταύγουστο. 
Ο Πατριάρχης είπε ότι έχει ζητήσει την σχετική άδεια από τις Τουρκικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση των ανακαινιστικών έργων στο Μοναστηριακό συγκρότημα. 
Τον Μάϊο ο Πατριάρχης θα συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο. 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018), στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε η Θεία Λειτουργία υπό του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ανδρέου. 
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


2/17/2018

ΟΙ ΙΜΒΡΙΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΝ ΙΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης πραγματοποιήθηκε από την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας - Θράκης και τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ιμβρίων που εδρεύει στην Πόλη, εκδήλωση προς τιμή του Ιμβρίου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Οι Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές» ήταν το θέμα, το οποίο ανέπτυξε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, Δημήτριος. 
Την διάλεξη του κ. Δημητρίου παρακολούθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μέλη της Ιεράς Συνόδου, η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, πρυτάνεις, καθηγητές, φοιτητές της Σχολής, και πολλοί άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο προσφώνησε ο διευθυντής της Σχολής, πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντουρής, η δε καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου μίλησε για την προσωπικότητα και το έργο του. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μετέφερε τις ευλογίες και τους χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και στην εισαγωγή της διάλεξης του είπε ότι το θέμα της έχει ως κέντρο την θεολογία τόσον ως σπουδαίο κλάδο μελέτης υπό την ακαδημαϊκή έννοια, όσο και ως ουσιαστικό περιεχόμενο πίστεως. «Η πρώτη θεώρηση της θεολογίας ως ακαδημαϊκού κλάδου είναι μάλλον διανοητικής φύσεως• η άλλη της θεολογίας ως πίστεως είναι προσωπική, διαπροσωπικής και υπαρξιακής φύσεως», σημείωσε. Αμφότερες οι θεωρήσεις, είπε, είναι πολύ σημαντικές ως πεδία ζωής και δραστηριότητος για μια Θεολογική Σχολή, όπως και για τους ανθρώπους, οι οποίοι διδάσκουν ή φοιτούν σ’ αυτήν, ιδίως για εκείνους που προορίζονται να γίνουν κληρικοί.
Σύμφωνα με τον κ. Δημήτριο, όταν ομιλούμε περί συγχρόνων θεολογικών προκλήσεων, η πρώτη πρόκληση είναι γλωσσολογική. «Δηλαδή, η λέξη θεολογία αυτή καθ’ εαυτή έχει υποστεί διεργασία σημασιολογικής διαφοροποιήσεως και διευρύνσεως. Έτσι είναι σύνηθες στις ημέρες μας να ομιλούμε περί διαφόρων επί μέρους πεδίων θεολογίας, όπως ηθική θεολογία, ποιμαντική θεολογία, λειτουργική θεολογία, κοινωνική θεολογία, ασκητική θεολογία κ.ο.κ.», ανέφερε. Στην συνέχεια επεσήμανε ότι, όταν οι Πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν περί θεολογίας, «είναι ακριβώς αυτή η αρχική έννοια, την οποίαν έχουν υπ’ όψιν των». Αληθινός θεολόγος, υπέδειξε, είναι εκείνος, ο οποίος, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο «πλάθεται και πλάθει άλλους διά της Αγίας Γραφής». Αυτό, διευκρίνισε, δεν αποκλείει τη διανοητική προσέγγιση και την γλωσσική εκφορά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντουρής
και καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ανέλυσε το θέμα «Οι Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές», εστιάζοντας σε τρία ζητήματα: 
1. Η Θεολογία ως παρουσίαση και βίωμα -ανάλυση της αληθείας περί Θεού της αποκαλυφθείσης από τον Θεό. «Οι επιστήμονες έχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη να μην εκφέρουν επιπόλαιες απόψεις για τη θεολογία, με ιδεολογικές απόψεις περί δημιουργίας του σύμπαντος, που κείνται εκτός του πεδίου ερεύνης των, από την άλλη πλευρά οι θεολόγοι, οι οποίοι σέβονται τον κλάδο τους, πρέπει να προσέχουν στην διατύπωση απόψεων σχετικών με καθαρά επιστημονικά θέματα», επεσήμανε. 
2. Η Θεολογία προσφέρει τη γλώσσα και την πράξη της λατρείας. Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ένα δεύτερο πεδίο θεολογικών προκλήσεων και προοπτικών συνδέεται με την γλώσσα και πράξη της Ορθοδόξου Χριστιανικής λατρείας. Αυτό, ανέφερε, γίνεται με δύο τρόπους: πρώτον, με την γλωσσική ανάπτυξη των Βιβλικών κειμένων, που αποτελούν την βασική μορφή της λειτουργικής πράξεως της Εκκλησίας μας, και δεύτερον με την υπέροχη θεολογική γλωσσική επένδυση της Ορθοδόξου τελετουργίας. Ιδιαίτερα , επεσήμανε ότι Σκεφθείτε επίσης την υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος οι κανόνες και ύμνοι «κάθε ημέρας ως το Πάσχα δεν αποτελούν μόνο τα ουσιαστικότερα θεολογικά κείμενα για το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού αλλά και την υψηλότερη θεολογική γλώσσα». 
3. Η Θεολογία ως παράγων διαμορφωτικός της αποστολής και του λειτουργήματος της Ιερωσύνης. Για το ζήτημα αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος εξήγησε ότι η Θεολογία δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση και ανάλυση της αλήθειας της αποκαλυφθείσης από τον Θεό, ή στην προσφορά της κατάλληλης γλώσσας και πράξεως στη διαμόρφωση της λατρείας. Είναι επιπλέον, επεσήμανε, « και ουσιωδέστατος παράγων διαμορφωτικός της αποστολής και του λειτουργήματος της ιερωσύνης». Δε νοείται να είναι κάποιος ιερέας ή διδάσκαλος θρησκευτικών «χωρίς να διαθέτει ισχυρή και πλήρη θεολογική κατάρτιση», τόνισε. Το κύριο και κοινό στοιχείο σε όλα αυτά, είπε , είναι ότι «η θεολογία αποτελεί τεράστια μεταμορφωτική δύναμη». Ο κ. Δημήτριος έκανε σαφές στην διάλεξη του ότι η ουσιαστική πρόκληση και η αληθινή προοπτική είναι «μια θεολογία, που μεταμορφώνει και εκφράζεται από θεολόγους οι οποίοι είναι άνθρωποι μεταμορφούμενοι στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο (προς Εφεσίους 4:13)».


Συμπερασματικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέφερε ότι: 
Α) Ένας αληθινός θεολόγος, που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις, δεν είναι απλώς ένας καλός μελετητής, ένας δεξιοτέχνης συγγραφέας, ή ένας εύγλωττος ομιλητής 
Β) Αληθινός θεολόγος είναι κάποιος, ο οποίος είναι σε διαδικασία πνευματικής μεταμορφώσεως μέσω της χάριτος του Χριστού και της εγκατοικήσεως του Αγίου Πνεύματος. 
Γ) Αυτή την μεταμορφωτική δύναμη της θεολογίας την βλέπουμε ανάγλυφα στις περιπτώσεις τριών μεγάλων μορφών της πίστεως που απεκλήθησαν από την Εκκλησία Θεολόγοι. Πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και για τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο. 
«Αυτή η θεολογία με την ακατανίκητη μεταμορφωτική της δύναμη μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις, που προέρχονται από την επιστήμη και την φιλοσοφία, από την πολιτική και την τεχνολογία, από την διαφθορά και την κοινωνική σύγχυση, από την αθεϊα και τον αγνωστικισμό, από τις καινοφανείς ιδεολογίες και την άρνηση των πνευματικών αξιών, από την διάβρωση των θεσμών και τον ευτελισμό του ανθρώπου», υπογράμμισε, κλείνοντας την διάλεξη του ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.
Related Posts with Thumbnails